Anton Dimov
Журналист и поет с мнение

Антоний Димов

Антоний Димов работи като журналист в системата на Българското Национално Радио. Пише поезия и проза. Автор е на книгите „Съвсем“, „Вестибулария“, „Е_липса“, „Наръчник за творческо писане“, „Дивергенции“. Съучаствал е в няколко литературни акции и инсталации. Докторант е по нова българска литература в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Организирал е литературни премиери, издаване на сборници и антологии, откриване на художествени изложби и други арт събития. Поддържа некомерсиален личен YouTube канал.

Още от този хералд

Мария Мутафчиева

"През лятото си душа, през есента се връщаш обратно в тялото си на човек"

Власт и протести

В България, младите хора не приемат ролята на страната като аутсайдер

interview-sabi-sabev

Съби Събев

„Към театъра не трябва да се гледа като към нещо лековато“

Данко Георгиев

„Библиотекарят у мен се буди първи, а музикантът заспива последен“

Калина Василева

"Най-трудно е да получиш шанс. Оттам нататък полът няма значение".

Петър Чухов

"Променяме нещата, когато пресичаме границите."