Изкуство и култура

Материали в категорията

Historical Park

Historical Park

Ever imagine yourself taking part in an ancient Thracian ritual?

Мария Мутафчиева

Мария Мутафчиева

„През лятото си душа, през есента се връщаш обратно в тялото си на човек“

Съби Събев

Съби Събев

„Към театъра не трябва да се гледа като към нещо лековато“

Кристиан Желязков

Кристиан Желязков

„Винаги около мен е имало хора, които са добри музиканти и аз се подпирам на тях“

Данко Георгиев

Данко Георгиев

„Библиотекарят у мен се буди първи, а музикантът заспива последен“

Опера под звездите

Опера под звездите

В подножието на уникални цветни мозайки, вплели историята и възхода на България

Калина Василева

Калина Василева

„Най-трудно е да получиш шанс, оттам нататък полът няма значение.“