Style Du Monde

Червената рокля

Червеният цвят привлича вниманието ни и често бива отреден за отправяне на предупредителни сигнали

Синята рокля

Синият цвят е приет за най-мистериозния, най-дълбокия и нюансирания от всички цветове.