Panayot Karagyozov
Славистичен майстор-разказвач

Панайот Карагьозов

Панайот Карагьозов е професор по славянски литератури в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и декан на Факултета по славянски филологии от 2007 до 2015 г. Защитава докторати в Карловия университет в Прага (1986) и Софийската Алма матер (2006). Времето си разпределя между София и щата Канзас, САЩ. Автор е на стихосбирки с преводи на полска поезия и на академични книги сред които: „Полската поезия между двете световни войни“ (2019), „Календари, мъченици и поети“ (2012), „Славянските свети мъченици. Святост и канонизация; хронология и типология, критика и апология на славянското мъченичество“ (2006), „Някогашните славяни днес“ (1997), „Самосознание словесности – историографии славянских литератур“ (1996) и др.