Katya Belcheva
Главен координатор за България

Катя Белчева

Търся. Откривам. Организирам. Разработвам. Преговарям. Внедрявам. Изграждам... Вдъхновяват ме новите форми и оригиналните концепции. Вроденият ми стремеж да търся нестандартното ме постави в основата на два напълно иновативни за времето си проекта. В тях талантливи деца тестваха творческите граници на възможното и създаваха свое собствено изкуство. Именно тези проекти вдъхновиха и определиха пътя на творци като маестро Славил Димитров, носител на множество национални и международни отличия, и награденият с АСКЕР режисьор, драматург и поет Николай Гундеров, признат за един от най-успешните съвременни драматурзи в Европа.