Ina Koleva
Архитект на образа

Инна Колева

Инна Колева израства във Варна, където завършва „Дизайн за архитектурна среда“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Открива обичта си към пътуването и дизайна след като изкарва един семестър на обучение в Политехническия университет в Милано. От 2015г. работи като илюстратор в уеб дизайн студио и на свободна практика. „Чрез илюстрациите си искам да подскажа на хората, че светът все още е толкова интересен и вълнуващ, колкото когато сме били деца, но рутината на ежедневието е притъпила сетивата ни. Харесва ми, когато успея да се почуствам като чужденец в собствения си град. Мисля, че обикалянето, пеша и без никаква конкретна цел, е прекрасна форма на медитация, помагаща да преоткрием себе си.„

Още от този хералд