Йойк

Йойк

Приемствената солидарност

Един ден в северна Норвегия за пръв път чух йойк (joik). Легендата разказва, че елфите из ледовитите земи подарили йойк на народа Саами - северни индианци, обитаващи горните части на Норвегия, Финландия, Швеция и Русия.

Йойк e традиционно песенно стихотворение в Саами културата, което възпява природата на Другия - най-често човек, но може да е също животно или пейзаж. Песента e своеобразна звукова холограма на Другия и по стара традиция принадлежи на този, комуто е посветена, не на автора си. Така отразява житейската философия на изправения срещу вечните студове народ, в която централно място заема умението на хората да живеят сплотено.

На практика създателят на песента прехвърля правото на притежание към онзи, в чиято чест е сътворена. Изследователят Харалд Гаски го обяснява с термина “приемствената солидарност” - творецът не е просто индивид, а е представител на цяла общност. Йойк се различава от песенната драматургия, с която сме свикнали, по това, че няма начало и няма край - като в природата, където всичко е циклично.

Тромсьо, Норвегия

Предай нататък