Авторство

Защита на авторството и интелектуалната собственост.

Настоящият сайт е собственост на „АРЖЕНТ ПЪБЛИКЕЙШЪНС“ ООД. Предоставената в него информация има за цел единствено да улесни комуникацията с нас и да подобри нашето представяне на пазара.

Текстовата информация е разработена за целите на настоящия сайт от или изрично за „АРЖЕНТ ПЪБЛИКЕЙШЪНС“ ООД. Използваните графични, снимкови, аудио и видео материали са собственост на „АРЖЕНТ ПЪБЛИКЕЙШЪНС“ ООД или са взети от източници и организации, които ги предоставят за безвъзмездно ползване с комерсиална цел без необходимост от посочване на източника.

„АРЖЕНТ ПЪБЛИКЕЙШЪНС“ ООД не предявява претенции към правото на собственост върху имената, търговските марки, информационните материали и софтуерни решения на трети лица, използвани в настоящия сайт. Те са предоставени на „АРЖЕНТ ПЪБЛИКЕЙШЪНС“ ООД с правото за ползване с комерсиална цел без необходимост от посочване на източника.

Всички материали в сайта са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Ако смятате, че част от настоящия сайт е наранила Ваши авторски права, може незабавно да се свържете с нас за дискутиране на съответния казус.