Новини

Официални съобщения

Почисти в Шумен

Почисти в Шумен

Платформата дава възможност на всеки гражданин да локализира и заснеме замърсени участъци в Шумен

Начало на проекта

Начало на проекта

„Аржент пъбликейшънс“ ООД започна изпълнението на проект BG16RFOP002-2.024-0489-C01