Категории

Български и чуждестранни творци преплитат думи и образи в Аржент Пъбликейшънс

Аржент Пъбликейшънс е модерна онлайн платформа, в която български и чуждестранни творци преплитат думи и образи, за да акцентират върху това, което придава смисъл, провокира, вдъхновява ни за трансформация или ни кара да притихнем и послушаме гласа на сърцето.

В сърцето на платформата е заложен синтез на стилове и жанрове, като целта е да привлече любопитството на читателя към теми и форми, които иначе не биха предизвикали интереса му, както и да преплете и обвърже в едно органично цяло различни наративи, разчупвайки рамките на стандартната публикация.