Йойк

Приемствената солидарност - творецът не е просто индивид, а е представител на цяла общност

Прочитане за 2 мин.

Един ден в северна Норвегия за пръв път чух йойк (joik). Легендата разказва, че елфите из ледовитите земи подарили йойк на народа Саами – северни индианци, обитаващи горните части на Норвегия, Финландия, Швеция и Русия.

Йойк e традиционно песенно стихотворение в Саами културата, което възпява природата на Другия – най-често човек, но може да е също животно или пейзаж. Песента e своеобразна звукова холограма на Другия и по стара традиция принадлежи на този, комуто е посветена, не на автора си. Така отразява житейската философия на изправения срещу вечните студове народ, в която централно място заема умението на хората да живеят сплотено.

На практика създателят на песента прехвърля правото на притежание към онзи, в чиято чест е сътворена. Изследователят Харалд Гаски го обяснява с термина “приемствената солидарност” – творецът не е просто индивид, а е представител на цяла общност. Йойк се различава от песенната драматургия, с която сме свикнали, по това, че няма начало и няма край – като в природата, където всичко е циклично.